Home > Windows 7 > Driver For Intel 2915abg

Driver For Intel 2915abg

Contents

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\R155386". Voorbereiden op downloaden... Check This Out

Search Support Support Home Drivers & Software Search downloads Downloads for Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection Any Download Type (6) Any Download Type 6 Drivers 4 Software Applications 2 Any Operating Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Click OK. 5. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. his comment is here

Intel (r) Pro/wireless 2200bg/2915abg Windows 7

Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Software Applications Windows XP* 12.4.4 32-BitPreviously Released12/10/2009 12/10/2009 Intel® PRO/Wireless Drivers-Only for Windows XP* Drivers Microsoft Windows XP 32-Bit Drivers* for Intel® WiFi adapters. YES NO Characters remaining: 500 Send We appreciate all feedback, but cannot reply or give product support.

Contact support Feedback Did you find this information useful? De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Wifi Drivers For Windows Xp Sp3 Free Download Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Wifi Driver For Windows Xp Free Download Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Download What's New Quick Specs Related Drivers 5 Download Download options: 32-bit 64-bit Manufacturer: Intel Date: November 15, 2012 Networking Filename: Wireless_15.3.1_x32.exe File Size: 37.2 MB OS Support: Windows XP Downloads: https://downloadcenter.intel.com/es/product/5577/Conexi-n-de-red-Intel-PRO-Wireless-2915ABG Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria.

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Wifi Drivers For Windows 7 Home Basic 64 Bit Free Download Probeer het opnieuw. De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

Wifi Driver For Windows Xp Free Download

Privacy Policy Ad Choice Patents Terms of Use Mobile User Agreement Download.com Powered by CNET download Windows Mac Android iOS more About Download.com Get Download.com Newsletters Download Help Center Advertise on http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R155386 Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Intel (r) Pro/wireless 2200bg/2915abg Windows 7 Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Microsoft Windows* 7 Support For Intel® Pro/wireless 2915abg Network Connection If the Download Complete window appears, click Close.

Double-click the new icon on the desktop labeled R155386.EXE. 2. his comment is here Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Intel Atom N455 Drivers Windows 7

Drivers Windows XP*Windows XP Home Edition*Windows XP Media Center Edition*Windows XP Professional* 12.4.4.5Previously Released12/10/2009 12/10/2009 Intel® PRO/Wireless Drivers-Only for Windows XP* Drivers Microsoft Windows XP* 64-Bit Drivers for Intel® WiFi adapters. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Controladores Windows XP*Windows XP Home Edition*Windows XP Media Center Edition*Windows XP Professional* 12.4.4.5Disponibles anteriormente10/12/2009 10/12/2009 Intel® PRO/Wireless solamente los controladores para Windows XP * Controladores Controladores de Microsoft Windows XP * this contact form Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Intel 54 Mbit/s Notebook Wlan Card Driver Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Póngase en contacto con la asistencia Comentarios ¿Le pareció útil esta información?

Description Type OS Version Date Intel® PRO/Wireless Drivers-Only for Windows XP* Drivers This download installs the Intel® PRO/Wireless driver version 9.0.4.39 for Windows XP*.

Power Save Poll (PSP) mode allows the adapter to go to sleep for pre-defined intervals to save battery power. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. One-line summary: (10 characters minimum)Count: 0 of 55 characters 3. Intel Atom N455 Wifi Drivers Windows 7 Here's other similar drivers that are different versions or releases for different operating systems: Intel PRO/Wireless 2100 Network Connection Driver 7.1.4.7 August 3, 2006 Windows 2000/XP 10,733 downloads 16.3 MB Intel

Depending upon the manufacturer of your computer, your adapter might or might not use PSP mode when plugged into the power adapter. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Buscar Asistencia Página de inicio de asistencia Controladores y software Buscar descargas Descargas para Conexión de red Intel® PRO/Wireless Volg de instructies om de installatie te voltooien. navigate here The Save In: window appears. 3.

If you require a response, contact support.