Home > Amd Catalyst > Driver For Radeon X1300/x1550

Driver For Radeon X1300/x1550

Contents

Yes, my password is: Forgot your password? Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Driver Type Display Adapters Driver Version 8.573.0.0 Driver Date 1-13-2009 Windows Windows XP (5.1) 32 bit Driver Popularity Driver Description Radeon X1300 Series Driver Manufacturer ATI Technologies Inc. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. this content

The file will download to your desktop.4. Feb 2, 2011 #4 (You must log in or sign up to reply here.) Show Ignored Content Similar Topics ATI Radeon X1300/X1550 Series (256mb) Problem Nov 22, 2007 ATI Radeon x1550 Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Amd Graphics Drivers

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Driver Type Display Adapters Driver Version 8.56.1.16 Driver Date 4-25-2009 Windows Windows 7 (6.1) 32 bit Driver Popularity Driver Description Radeon X1300/X1550 Series (Microsoft Corporation - WDDM) Driver Manufacturer ATI PrivacyMain Driver CategoriesNew Driver Updates2017 Driver Updates2017 Version Specific Drivers V2 Driver Update 1V2 Driver Update 2V2 Driver Update 3V2 Driver Update 4V2 Driver Update 5 Terms Of UseContact Ussemantic.gs All DriverGuide maintains an extensive archive of ATI Radeon X1300 X1550 Series drivers available for free Download.

Join thousands of tech enthusiasts and participate. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Amd Radeon Settings Log in with Facebook Log in with Twitter Log in with Google Your name or email address: Do you already have an account?

Dit kan uw computer beschadigen. The Save In: window appears. 3. If you have 1GB of RAM, you might think about fitting another 1GB as well. http://www.driverscape.com/download/ati-radeon-x1300-x1550-series-secondary Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software.

Let us know if you do not find the driver you need. Radeon Relive Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Click Download File, to download the file.2. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Amd Auto Detect

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Driver Type Display Adapters Driver Version 8.263.0.0 Driver Date 6-7-2006 Windows Windows XP (5.1) 32 bit Driver Popularity Driver Description Radeon X1300 / X1550 Series (Microsoft Corporation - WDDM) Driver Amd Graphics Drivers U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Amd Drivers Windows 10 De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Ask a question and give support. http://avataremess.com/amd-catalyst/driver-for-radeon.php Driver Type Display Adapters Driver Version 8.56.1.15 Driver Date 4-24-2009 Windows Windows 7 (6.1) 32 bit Driver Popularity Driver Description Radeon X1300 Series Driver Manufacturer ATI Technologies Inc. This is not original driver maybe is problem because of that ? Ask a question and give support. Amd Catalyst Control Center

Worry no more! Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. have a peek at these guys Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.

Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Amd Catalyst Download Go to; http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx It could be the graphics card is not 'good' enough to play the games you want to. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

TechSpot Account Sign up for free, it takes 30 seconds. The ads help us provide this software and web site to you for free. To see more matches from our driver database, use our customized search engine to search for ATI Radeon X1300 X1550 Series drivers. Amd Chipset Drivers Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Click Start button and then click Run.7. MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. http://avataremess.com/amd-catalyst/driver-for-radeon-x1550-series.php The ATI Catalyst Control Center requires the Microsoft .4.

Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Now serios problem,i have Dual Core Computer xp proffesional AMD Athlon[tm] 64 X2 Dual Core Processor 4000+ 2.11 GHz, 1.00 GB of RAM Physical Address Extension In dxdiax name off graphics Direct DownloadSelect your OS and press "Download". Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN

Your system factory installed image includes the Microsoft .6. You may also...